Frågor och bokning:
tel. +46 (0)410-56200
E-post kundservice@ttline.se

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör-Sön 09:00-16:00

SVSV

Havets motorvägar – "Green Bridge on Nordic Corridor"

Havets motorvägar som sammanbinder Sverige (Trelleborg) med Tyskland (Travemünde och Rostock) förstärks av miljömässiga uppgraderingar av sjöfartförbindelser och hamnarnas infrastruktur. 
Investeringarna bidrar till att uppnå en rad europeiska policymål som stöds med finansiering från TEN-T. Initiativet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete med aktuella hamnar och terminaler samt TT-Line som leverantör av sjöfartstjänster.
Projektet (Del 1) påbörjades i början av 2011, samordnades av TT-Line och omfattar följande åtgärder:

 

  • Införande av utsläppsreducerande teknik, nämligen pilotinstallation av en Hybrid Scrubber på Nils Dacke (i slutet av 2014) samt Nils Holgersson (sommaren 2016).
  • Installation av landström i Trelleborgs Hamn.
  • Significant investments in the port of Trelleborg in order to prepare the corridor for operating the next generation of Baltic RoPax ships. A new ferry berth no. 10 was constructed and main- and upper deck ramps installed. Dredging the port basin and creating new breakwaters was already completed in 2013. Furthermore, the Port of Trelleborg installed waste water reception facilities at berth no. 10.
  • Betydande investeringar i Trelleborgs Hamn som förbereder korridoren för drift av nästa generations RoPax-fartyg i Östersjön. En ny kajplats nr 10 konstruerades och ramper för huvuddäck och övre däck installerades. Hamnbassängen muddrades och nya vågbrytare skapades redan under 2013. Dessutom hade Trelleborgs Hamn installerat mottagningsanläggningar för avloppsvatten vid kajplats nr 10.
  • Utbyggnad av den intermodala terminalen i Rostock genom fördubbling av den årliga kapaciteten till 140.000 intermodala enheter. Planering, markarbeten, installation av järnvägsspår och två lyftkranar avslutades 2014.
  • Projekthantering och andra verksamheter.

Trelleborg


Pilotinstallationen av utsläppsreducerande teknik förbereder ett av TT-Lines Green Ships för att kunna uppfylla nya SECA-regler under 2015. Den gynnar också liknande framtida installationer på andra Ro-Pax-fartyg genom erfarenheten som vunnits under konstruktion, test och drift. Benchmarkinstallationer på systerfartyget såväl som pilotinstallationer på de dieselelektriska pod-drivna fartygen Nils Holgersson och Peter Pan är planerade inom Del 2 av Green Bridge-projektet.
Installationen av såväl den utsläppsreducerande tekniken som landström minskar luftutsläppen och är ett stort steg mot att etablera gröna hamnar i Östersjön.