Frågor och bokning:
tel. +46 (0)410-56200
E-post kundservice@ttline.se

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör-Sön 09:00-16:00

SVSV

Vår policy och vårt miljöarbete

TT-Line är ett modernt rederi som bedriver färjetrafik i Östersjön mellan Sverige och Tyskland/Polen.

Helt enligt företagets starka ansvar för miljön har TT-Line en lång tradition av ständig optimering av miljöresultatet för sina fartyg.

Fartygstransporter representerar det mest miljövänliga transportmedlet. Det finns många fördelar med att använda havet till långdistanstransporter som t ex utmärkt infrastruktur, färre olyckor, mindre trängsel och mindre buller. Som transportföretag måste vi dock ständigt minimera vår negativa inverkan på miljön. Därför har TT-Line genomfört lösningar för en miljövänlig drift av fartyg sedan några år tillbaka

Luftutsläpp

Energi och effektivitet

Avfallshantering och annan verksamhet

Vattenskydd