Frågor och bokning:
tel. +46 (0)410-56200
E-post kundservice@ttline.se

Öppettider:
Mån-Fre 08:00-18:00
Lör-Sön 09:00-16:00

SVSV

Om webbplatsen

Om webbplatsen

1. Allmänt om dataskydd

All insamling och allt användande och sparande av data sker i enlighet med svensk lag, däribland personuppgiftslagen (1998:204). Nedan följer information om art, omfattning och syfte med den insamlade informationen:

Insamlande och användande av data

Varje besök av vår webbplats och varje mottagande av en datafil från denna webbplats registreras. Denna registrering av data används internt för systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande data registreras:

-       den sida från vilken filen begärts;

-       namn på filen och den katalog i vilken filen finns;

-       datum och tid för begäran;

-       volymen data som överförs;

-       åtkomststatus (filen överförd, kunde inte hitta filen, etc.);

-       beskrivning av typ av webbrowser som används; och

-       IP-adress för den dator från vilken begäran skickas.

Ingen personlig data sparas vid ovanstående behandling. Datan sammanförs inte heller med data från andra källor. Din IP-adress sparas endast tillfälligt och raderas från vårt system strax efter ditt besök av vår webbplats.

Användning och behandling av personlig data (personuppgifter)

Om du gjort personuppgifter tillgängliga för vår hemsida används dessa endast för att besvara dina förfrågningar, för att fullgöra vårt avtal med dig, för teknisk administration samt för att skicka dig information och erbjudanden. Personuppgifter röjs inte för tredje part och förs inte vidare på annat sätt om det inte är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, i faktureringssyfte eller om du givit ditt samtycke därtill i förväg.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att kräva att personuppgifter raderas. Vänligen observera att vi behöver viss information från dig för att kunna erbjuda dig samtliga våra tjänster och vår fulla service. Såldes finns det en risk att vissa tjänster inte kan nyttjas alls eller inte fullt ut om du begär att informationen raderas.

Rätt att ta del av information

Vi informerar dig om de uppgifter som finns sparade avseende dig om du skickar en skriftlig förfrågan. Vänligen skicka sådan förfrågan till: info@TTLine.com.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar lokalt på din dator. Textfilen innehåller information och används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida och försvinner sedan besökaren lämnat webbplatsen. På TT-Lines webbplats används bägge typer av cookies för att öka funktionaliteten för besökaren. En förutsättning för att kunna använda webbplatsens tjänster är att du accepterat användande av cookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina besök/ärenden på ett enkelt och smidigt sätt, för att du ska kunna ta del av relevanta erbjudanden samt för att samla in statistik och genom denna förbättra hemsidan och våra tjänster. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna använda webbplatsen i dess helhet.

Information om Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en analystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies, små textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Information om din användning av webbplatsen som genereras genom textfilen överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Vid aktivering av en funktion som gör IP-data anonym på denna webbsida kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På vårt uppdrag kommer Google att använda informationen för att utvärdera användandet av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att förse oss med extratjänster avseende webbplatsen och internets användande. Den IP-adress som överförs via din webbläsare till Google Analytics kommer inte att sammankopplas av Google med annan data. Du har genom inställningar i din webbläsare möjlighet att förhindra användandet av cookies, men vi ber dig uppmärksamma att om så sker kommer du inte att fullt ut kunna använda webbplatsens alla funktioner. Du har dessutom möjlighet att förhindra att data avseende ditt användande av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genereras genom cookies och överförs och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera det tilläggsprogram (plug-in) som finns tillgängligt på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Mer information om ovanstående finns tillgängligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en och http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vänligen notera att Google Analytics på denna webbplats använder tillägget "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Information om Google+1

Denna webbplats använder sociala media-funktioner från Google Inc. När våra webbsidor med insticksmoduler från Google används skapas en förbindelse mellan din dator och Googles servrar. Detta medför att data överförs från din webbläsare till Google. Om du har ett Google-konto kommer denna data att registreras till ditt konto. Om du inte vill att data registreras på ditt konto, vänligen logga ut från Google innan du besöker vår webbplats. Interaktion, särskilt användandet av kommentarsfält eller om du klickar på +1- eller en Dela-knapp, kommer att överföras till Google. Mer information finns tillgänglig på: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Information om Facebook

Denna webbplats använder funktioner från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. När våra webbsidor med insticksmoduler från Facebook används skapas en förbindelse mellan din dator och Facebooks servrar. Detta medför att data överförs från din webbläsare till Facebook. Om du har ett Facebook-konto kan denna data komma att registreras till ditt konto. Om du inte vill att data registreras till ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Interaktion, särskilt användandet av kommentarsfält eller om du klickar på en Gilla- eller en Dela-knapp, kommer att överföras till Facebook. Mer information finns tillgänglig på: https://www.facebook.com/about/privacy?_rdr=p.

Information om Twitter

Denna webbplats använder funktioner från Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När våra webbsidor med insticksmoduler från Twitter används skapas en förbindelse mellan din dator och Twitters servrar. Detta medför att data överförs från din webbläsare till Twitter. Om du har ett Twitter-konto kan denna data komma att registreras till ditt konto. Om du inte vill att data registreras till ditt Twitter-konto, vänligen logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. Interaktion, särskilt användandet av en Retweet -knapp, kommer att överföras till Twitter. Mer information finns tillgänglig på: https://twitter.com/privacy.

Frågor?

Om du har några frågar angående dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post på info@TTLine.com.

2. Användande och säkerhet

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. TT-Line tillåter endast visning och nedladdning av innehåll från denna webbsida för privata, icke-kommersiella, ändamål. Länkar till webbsidan får endast publiceras med samtycke från TT-Line, vilket endast kan erhållas genom att skriva till info@TTLine.com.

Nedladdning

Program laddas ned på egen risk. TT-Line friskriver sig, i den utsträckning det är möjligt enligt lag, från allt ansvar för skada som uppkommer till följd av installation eller användande av mjukvara från nedladdningsplatsen. TT-Line ansvarar inte för skada eller olägenhet till följd av virus som trots TT-Lines virusskydd drabbar användare.

Ansvar

Trots att informationen på denna webbplats har utarbetats med största omsorg kan felaktigheter tyvärr inte uteslutas helt. TT-Line reserverar sig därför mot eventuella felskrivningar. TT-Line ansvarar inte för skada eller olägenhet till följd av användandet av denna webbplats annat än i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet från TT-Lines sida. 

Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser tillhörande tredje part och med ett innehåll som TT-Line inte kontrollerar. Således kan TT-Line inte hållas ansvarigt för innehållet på dessa externa webbplatser. Ansvaret för sådan webbplats ligger hos webbplatsens innehavare eller operatör.

Varumärken

TT-Lines varumärken får endast användas av annan med TT-Lines samtycke. Vänligen skicka förfrågan till: Advertising@TTLine.com

 Tillämpliga från och med december 2015

Vänligen notera våra andra villkor.

Kontakta oss

FAQ

Ring oss på +46(0)410-56 200

Mån-Fre 08.00-18.00
Lör-Sön 08.00-16.00*
* Med begränsad service, längre svarstider kan förekomma.


Call us
Ring oss

Ring oss på +46(0)410-56 200

Mån-Fre 08.00-18.00
Lör-Sön 08.00-16.00*
* Med begränsad service, längre svarstider kan förekomma.


Call us
Skicka e-post
Skicka e-post


Ditt meddelande har skickats
Ditt meddelande kunde inte skickas

Call us
Vi ringer dig
Vi ringer dig

Ditt meddelande har skickats
Ditt meddelande kunde inte skickas